UITROL VAN UW VERBETERSTRATEGIE

Wij geloven dat  alles wat er in uw bedrijf moet gaan gebeuren, het directe gevolg zal zijn van uw strategy deployment – de uitrol van uw verbeterstrategie en de wijze waarop u dat doet. Met name op gebied van betrokkenheid van managers en medewerkers. Daarmee is de uitrol een van de belangrijkste acties bij het opstarten van een verbeterinitiatief en daarom moet dat op een hele goede manier gebeuren.

Alle lagen en alle disciplines moeten in de juiste volgorde bereikt worden en uitrollen moet in één keer goed gaan. Dat vraagt om een gestructureerde en gefaseerde aanpak. LeanConsult heeft hiervoor een unieke methode ontwikkeld gebaseerd op ervaring en lean standaards. Deze event-gedreven methode is in de praktijk getoetst en heeft zich door en door bewezen. Wij noemen het de “stuiterbal”.

Wij passen de “stuiterbal” methode toe binnen uw bedrijf en faciliteren de events en bijeenkomsten. De “stuiterbal” levert steeds een heldere focus en enthousiaste mensen op en is daarmee de onmisbare en solide start van uw reis op weg naar een cultuur van continue verbetering.

De “stuiterbal” pasten wij reeds vele malen toe in de olie- en gas sector, in de zorg, in de retail, in retail-supply, in civiel-bouw en in automotive.

 Strategy Deployment