OPTIMALISEREN VAN ZORG

Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat uit een verzameling van methoden gericht op het verbeteren van winstgevendheid door het elimineren van verspillingen. Sleutelbegrippen zijn voorraad reduceren, omsteltijd verkorten, standaardiseren en het creëren van doorstro- ming. Lean leent zich erg goed voor vraagstukken waarbij tijdcompressie aan de orde is, zoals levertijdverkorting of doorlooptijdverkorting.

Onderdelen van de Lean methodiek bestaan al sinds het begin van de industriële revolutie. Lean is als het ware geëvolueerd tot wat het nu is. De Japanse en de Europese industrie hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het woord “Lean“ is pas in de negentiger jaren van de vorige eeuw aan de verzameling methoden gegeven. Toyota heeft een groot deel van zijn suc- ces bij de productie van personenwagens te danken aan de toepassing van Lean en is daarmee een schoolvoorbeeld geworden.

In vergelijking met Six Sigma zijn de meetfase en analysefase bij de Lean methodiek beduidend minder omvangrijk. De Lean methode wordt ook wel de methode van het gezonde verstand genoemd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat met een goede waarneming van een proces het probleem en mogelijke oplossingen herkend kunnen worden. Een voordeel is dat dit veel tijd en geld bespaart, een nadeel is dat onderbouwing vaak ontbreekt. Daarnaast moet de procesana- list beschikken over een goed waarnemingsvermogen en een goed herkenningsvermogen. Erva- ring speelt dan een belangrijke rol. Zonder onderbouwing is bovendien meer overtuigingskracht nodig.

Bij de aanpak van Lean wordt door ons de 10 stappen methode gebruikt:

1. Leer het probleem begrijpen en leer Lean begrijpen: Project Charting, Training 2. Wat wil de afnemer van het proces: Voice-of-the-Customer
3. Observeer en analyseer: Value Stream Mapping
4. Structureer waar mogelijk: 5S, Cellular Flow

5. Maak duidelijk zichtbaar: 5S, Visual Factory
6. Elimineer fouten en verspilling: Mistake Proofing, 7 Wastes 7. Verbeter de flexibiliteit: SMED
8. Balanceer Capaciteit: TOC, Line-Balancing
9. Vereenvoudig de besturing: Pull
10. Wees volhardend: Scoreboard en Auditing