SIX SIGMA

Six Sigma is weliswaar een andere methodiek dan Lean, maar met het juiste inzicht en de juiste uitleg vullen de methoden elkaar juist heel goed aan. Beide methoden focussen zich op de toegevoegde waarde zoals de klant dat ziet en beide methoden gebruiken kleine teams.

Wij gebruiken Six Sigma met name via de instrumenten Workout (Korte verbetercyclus van drie tot vijf dagen), DMAIC (Projectmatige verbetercyclus van drie tot vijf maanden, door de fasen Define,. Measure, Analyze, Improve en Control) en DFSS (Design for Six Sigma, langer durende ontwerpprojecten).

Wij gebruiken die instrumenten naast onze trainingen om uw mensen te helpen bij het in praktijk brengen van de Six Sigma vaardigheden.

Wij zorgen er voor dat de methodiek zoals in de training gebruikt, een op een terugkomt in de coaching in de praktijk. Hierdoor beklijft het materiaal en ervaren de mensen het succes van de methode.

Dat doen we voor uw projectleiders (Green Belts), voor uw teamleden (Yellow of Orange Belts) voor uw managers (Process Owners)

Six Sigma