LEAN CONSULTING IN DE INDUSTRIE

U weet dat het niet goed genoeg gaat. U weet echter niet precies waar het beter kan, waar het accent gelegd moet worden, hoe zaken precies aangepakt moeten worden, uw mensen pakken het zelf onvoldoende op en/of bepaalde kwaliteiten/ capaciteiten ontbreken. U heeft dus behoefte aan deskundige, betrouwbare en onafhankelijke consultants die met een heldere aanpak zorgen voor een duidelijke analyse en oplossing.

LeanConsult werkt al sinds 2001 op gebied van Lean Six Sigma consulting in de industrie. Daarvoor deden wij als management uitvoerig ervaring op in verschillende takken van sport. Wij bestrijken een groot deel van de industrie: Automotive, Chemie, Oil & Energy, Electronics, Metaal, Retail FMCG, Maintenance, Logistiek.

Onze consultancy diensten bestaan uit analyse, oplossing en implementatie. Resultaatgericht met oog voor mogelijkheden en bestendigheid. Modulair zodat onze aanpak altijd past op uw problematiek. Op die gebieden waar u ons het hardste nodig heeft en met grote accuratesse – vanuit onze ervaring en methodiek zijn onze analyses scherper en is onze aanpak grondiger dan van velen anderen. Wij maken deel uit van een internationaal netwerk op gebied van Lean Six Sigma consulting met het accent op Europa. Deze mensen hebben heel intensief met elkaar samengewerkt in soms zeer zware omstandigheden. Wij schrikken dus niet gauw ergens van. 

ADVIES OP MAAT?

Bel ons voor een gerichte aanpak voor uw Lean project: 06 – 1136 1446