INDUSTRIËLE LEAN INTERIMMERS

U weet al hoe uw processen zouden moeten werken, u weet waar het pijn doet en wat er niet goed is, u heeft – al dan niet integraal – een lopend programma voor procesverbetering. Echter u heeft behoefte aan een interim professional. Of misschien zelfs meerdere. Op bepaalde plaatsen, met bepaalde vaardigheden. Dat kan zijn op basis van kwaliteit (uw eigen mensen kunnen niet alles) of op basis van capaciteit (u heeft te weinig mensen)

Bij intensieve verbeteringen ontstaat nou eenmaal vaak plotseling een variabele behoefte aan professionals. Het is goed als dat ook direct ingevuld kan worden vanuit een interim functie, het verbetertempo is immers bepalend. LeanConsult helpt haar klanten met het invullen van deze behoefte. Dat kunnen professionals zijn vanuit een bepaald vakgebied en/of met specifieke vaardigheden. Deze mensen hebben allemaal intensieve ervaring met procesverbetering en komen allemaal uit ons netwerk, dus we kennen ze goed, we weten wat ze kunnen. Soms ligt hun accent op Lean, soms op Six Sigma. Het een is niet beter dan het ander in zijn algemeenheid, maar wel voor een specifieke opdracht. Dus kiezen wij samen welke mensen juist heel goed en welke mensen minder bij uw opdracht passen.

ADVIES OP MAAT?

Bel ons voor een gerichte aanpak voor uw Lean project: 06 – 1136 1446