HEALTHCARE: OPTIMALISEREN VAN ZORG

Lean in de zorg is anders dan in andere sectoren. Want de zorg is anders. Dat weet u al lang en dat weten wij als geen ander. Wij werkten reeds intensief in verschillende ziekenhuizen, waaronder het OLVG, UMC St. Radboud en het Rode Kruisziekenhuis. Wij mochten daarnaast reeds mensen trainen en coachen in het VUMC, SLAZ en in het Flevoziekenhuis. We ontwikkelden een low-cost Lean applicatie voor stroomlijning van interne processen die inmiddels in 19 ziekenhuizen (Academisch, Top Klinisch en Perifeer) naar volle tevredenheid draait.

Lean in de zorg is anders omdat leiderschap, besluitvorming, structuur, ervaring, procesontwikkeling, prioriteiten en cultuur anders is. Dat betekent dat Lean in de zorg ook op een “verzorgde” manier moeten worden gebracht. Omdat wij al jaren in de zorg werkzaam zijn, kennen wij de do’s en dont’s van Lean in de zorg beter dan wie dan ook.

Wij hebben een visie ontwikkeld voor een groeimodel van Lean in ziekenhuizen gebaseerd op de specifieke situatie in de ziekenhuizen. We komen het u graag toelichten.

Wij hebben zitting gehad in de redactieraad van een kennisontwikkeling op gebied van patiënten- en goederenlogistiek, gesteund door de NVZ, de Actiz en de VLM. We onderhouden een netwerk van logistieke zorgprofessionals, organiseren daar evenementen voor en zorgen voor aansluiting hierop van vijf Hogescholen verspreid over het land.