COACHEN VAN PROCESVERBETERAARS IN DE ZORG

U weet waar uw zorginstelling staat. De wereld om u heen dreigt echter sneller en ingrijpender te veranderen dan uw organisatie aan kan. U weet ook dat de veranderingen doorgaan – stoppen is niet meer mogelijk. Het Darwinistische tijdperk in de zorg is aangevangen – Survival of the Fittest.

Het begint dus tijd te worden dat de ontwikkeling van uw organisatie in een hogere versnelling gezet wordt. Dat kan en LeanConsult kan u er bij helpen. Wij hebben uitgebreide ervaring met de implementatie van Lean Six Sigma in de zorg. Wij bieden trainingen aan en zorgen voor doorontwikkeling van de trainingskandidaten door middel van coaching. Coaching van procesverbeteraars is de manier waarop in de zorg met de specifieke randvoorwaarden wordt omgegaan. Krappere budgetten, maar ook organisatieontwikkeling dwingen u minder consultants in te zetten en uw mensen meer zelf te laten doen.

Als uw mensen bij ons een training hebben gevolgd, dan weten ze wel welke stappen ze moeten volgen, maar er is meer nodig – veel meer. U wilt immers het doel wel met een bepaalde snelheid behalen, u wilt de kans op succes vergroten, u wilt dat de methode zich uitbreidt over uw organisatie, u wilt dat de werkomgeving het gaat snappen en zelfstandig doorpakt op de projectresultaten.

LeanConsult heeft uitgebreide ervaring in de zorg. Wij weten wat er speelt in de primaire processen, maar zeker ook in de ondersteunende processen. Wij kennen de financiële en organisatorische knelpunten en deden al eerder ervaring op met het oplossen daarvan. De ondersteunende coaching van LeanConsult sluit daar perfect op aan.

Wij helpen uw mensen bij hun initiële verbeterproject: We zorgen dat ze op de essentiële zaken letten, leggen bruggetjes over valkuilen, we zorgen dat ze een goede start maken, dat er echte betrokkenheid ontstaat op de kritische plekken en momenten, dat ze (zelf)vertrouwen krijgen en de methodiek door en door leren kennen. En … we dagen ze uit! Met en door onze coaching leren ze verder te komen dan te doen gebruikelijk en ontwikkelen ze de durf om zaken sneller op te pakken en complexiteit niet uit de weg te gaan.

We zorgen ook dat de methode ingebed wordt in uw instelling, zodat u niet alleen maar een leuk project hebt laten uitvoeren, maar dat u samen met uw mensen op weg gaat naar een cultuur van continue verbetering.

We doen dat op een intensieve wijze, zonder al teveel uren te gebruiken, Wij kunnen dat omdat onze coaching helemaal toegespitst is op onze training. Wij doen dat “schouder aan schouder” en niet “in plaats van”. Hierdoor wordt uw projectleider echt waardevol ondersteund en wordt de kans op een succesvol project enorm vergroot. En passant coachen wij natuurlijk ook uw teamleden en management.