GOVERNMENT: WET- EN REGELGEVING

Het speelveld van de overheid is anders dan in andere sectoren. Politiek, besluitvorming, wendbaarheid, budgettering, prioritering, autorisatie, risico’s – allemaal aspecten die echt anders zijn en anders aangepakt moeten worden bij de overheid in vergelijking met andere sectoren.

Daarom moet ook de invoering van Lean bij de overheid wat voorzichtiger aangepakt worden. Omdat wij al erg lang werken met de Lean Six Sigma principes en de voorgangers daarvan begrijpen wij dat als geen ander. Natuurlijk ook weten wij dat een Hoogheemraadschap anders is dan een gemeente, dat een centraal orgaan anders is dan een ZBO. Wij maakten immers al verscheidene malen de vertaalslag voor Lean in een “nieuwe” sector, zoals Lean in de zorg, in de zware industrie, in de logistiek, in onderhoud.

Je zou kunnen zeggen dat wij Lean beter snappen, dat wij het kunnen zien als een niet-uniforme methode, maar als een maatwerk methode. Wij zijn dus beter in staat om een passend programma te ontwikkelen dan wie dan ook.