LEAN IN DE INDUSTRIE

Lean is al lang prominent aanwezig in de industrie. Vooral de grotere ondernemingen hebben al veel gedaan, maar er zijn ook veel middelgrote en kleinere bedrijven die veel hebben gedaan en veel hebben bereikt. Industriële bedrijven hebben daarmee een zekere maturity bereikt, waardoor ze vaak niet meer zo bezig zijn met de eerste stappen van lean. Ze zitten al in de volgende fase of zijn misschien nog verder.

WIJ ZIJN TOCH AL LEAN?

Als uw bedrijf al langer werkt met Lean is het wellicht zinnig om eens te kijken of u alles eruit heeft gehaald wat er in zit. Wij kunnen uw Lean structuur, uw aanpak, uw werk- en managementprocessen en uw resultaten benchmarken. Afhankelijk van de uitkomst kunnen wij u adviseren waar nog verbeteringen liggen te wachten, waar u goed en waar u minder goed presteert. Op welke wijze u uw verdere performance verbetering vorm kunt geven en hoe u daar sturing aan geeft.

LOPEN WIJ ACHTER?

Als u als industriële-, logistieke- of handelsonderneming nog niet bezig bent met Lean of nog maar net begonnen bent, dan loopt u achter bij de rest. Misschien wel omdat u even wat anders te doen had. Misschien wel omdat u hard gewerkt heeft aan een stabiele basis.

Dat verhoogt echter wel de noodzaak om te zorgen dat uw Lean transformatie een bepaalde snelheid heeft en u heeft behoefte aan hoge kwaliteit van consultancy. Onze adviseurs kennen dit vanuit hun ervaring en weten hoe ze snelheid kunnen maken zonder kwaliteit te verliezen, zodat de kans op succes onverminderd hoog blijft. Ze weten hoe management uitgedaagd moet worden en hoe die uitdagingen snel vertaald moeten worden naar daadwerkelijke acties en voortgang.

LeanConsult kent “Lean Leadership” als geen ander in de markt. Daarmee brengen wij Lean van het uitvoeringsniveau naar het managementniveau. Lean in de derde versnelling. Lean als motor van performance verbetering.

ADVIES OP MAAT?

Bel ons voor een gerichte aanpak voor uw Lean project: 06 – 1136 1446