lean team general

INTERIM PROFESSIONALS VOOR PROCESVERBETERING

U weet al hoe uw processen zouden moeten werken, u weet waar het pijn doet en wat er niet goed is, u heeft – al dan niet integraal – een lopend programma voor procesverbetering. Echter u heeft behoefte aan een interim professional. Of misschien zelfs meerdere. Op bepaalde plaatsen, met bepaalde vaardigheden. Dat kan zijn op basis van kwaliteit (uw eigen mensen kunnen niet alles) of op basis van capaciteit (u heeft te weinig mensen)

Bij intensieve verbeteringen ontstaat vaak een variabele behoefte aan professionals. LeanConsult helpt haar klanten met het invullen van die behoefte. Dat kunnen professionals zijn vanuit een bepaald vakgebied en/of met specifieke vaardigheden. Deze mensen hebben allemaal intensieve ervaring met procesverbetering en komen allemaal uit ons netwerk, dus we kennen ze goed, we weten wat ze kunnen.

ADVIES OP MAAT?

Bel ons voor een gerichte aanpak voor uw Lean project: 06 – 1136 1446